• ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
Αρχική Ανακοινώσεις Πράξης Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου - Μάιος 2015
Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου - Μάιος 2015 PDF Εκτύπωση E-mail

Αγαπητοί επισκέπτες,

υποβλήθηκε με επιτυχία στην ΓΓΕΤ, η Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση Προόδου για το Διάστημα αναφοράς: Ιούνιος 2014 – Απρίλιος 2015, που αφορά στο έργο ISR3292 _AMLAR "Χωρικές Δικτυωτές Κατασκευές για Ελαφρά Εξαρτήματα Εργαλειομηχανών".

Η Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση αφορά στην παρουσίαση της εξέλιξης του έργου, στο διάστημα αναφοράς, την πρόοδο που παρουσιάστηκε, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό καθώς και σε αντιστοιχία με το χρονοδιάγραμμα που περιέχεται στην απόφαση χρηματοδότησης.

Παραθέτει τη μεθοδολογία, το σχεδιασμό των δοκιμών, τα αποτελέσματα και τα επεξεργασμένα συμπεράσματα των παραδοτέων και εργασιών που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα. Παραθέτει επίσης, τις προοπτικές για τα επόμενα στάδια, τα προβλήματα που συναντά η ερευνητική ομάδα στην εκτέλεση του έργου και τις λύσεις που δόθηκαν ή προτείνονται.

Η δομή της έκθεσης, είναι παρόμοια με αυτή του εγκεκριμένου Τεχνικού Παραρτήματος Έργου, προκειμένου ο αναγνώστης να μπορεί να αντιπαραθέσει στοιχεία του αρχικού σχεδιασμού με αυτά των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν στη περίοδο αναφοράς.

Μπορείτε να κατεβάσετε την Έκθεση Προόδου κάνοντας κλικ εδώ

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
Καθ. Ηλίας Σαράφης - ΤΕΙ ΑΜΘ
 
Διαφήμιση
©Copyright 2015 Department of Mechanical Engineering TEI of Kavala.