• ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
Αρχική Ανακοινώσεις Πράξης Εγκατάσταση Εξοπλισμού - Απρίλιος 2015
Εγκατάσταση Εξοπλισμού - Απρίλιος 2015 PDF Εκτύπωση E-mail

Αγαπητοί επισκέπτες,

ολοκληρώθηκε επιτυχώς η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Ταχείας Προτυποποίησης (Additive Manufacturing) και Χύτευσης Κενού (Vacuum Lost Wax Casting - Argon). Ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για την κατασκευή των χωροδικτυωμάτων, τόσο σε πολυμερή υλικά όσο και σε τεχνικά μέταλλα (αλουμίνιο, χάλυβας, τιτάνιο).

Περισσότερες πληροφορίες:

Orotig SpeedCast 220MJ-Ti  http://www.orotig.com/en/casting-machine

Asiga FreeformPro75 3D Printer https://www.asiga.com/products/printers/pro/

Zortrax M200 3D Printer  https://zortrax.com/printers/zortrax-m200/

Leapfrog CreatrHS 3D Printer  http://www.lpfrg.com/en/creatr-hs

FormLABS Form1+ 3D Printer http://formlabs.com/products/3d-printers/form-1-plus/


Ο εξοπλισμός συμπληρώνει τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό του Εργαστηρίου:

http://hephaestus.teikav.edu.gr/index.php/ct-menu-item-7/mechanical-engineering

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
Καθ. Ηλίας Σαράφης - ΤΕΙ ΑΜΘ

 
Διαφήμιση
©Copyright 2015 Department of Mechanical Engineering TEI of Kavala.