• ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
Γενική Περιγραφή της Πράξης
Εισαγωγή - Introduction PDF Εκτύπωση E-mail

Το έργο αφορά στην έρευνα για δυνατότητες παραγωγής μηχανολογικών εξαρτημάτων σε μορφή χωροδικτυώματος, ώστε το υλικό να υφίσταται μόνο εκεί που είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τις συνθήκες φόρτισης του εξαρτήματος. Με αυτό τον τρόπο, μια σημαντική μείωση βάρους είναι δυνατόν να επιτευχθεί, χωρίς να μειώνεται η αντοχή και η στιβαρότητα του εξαρτήματος. Μια επιπλέον καινοτομία του έργου είναι η εξέλιξη νέων γεωμετριών και τοπομορφιών των χωροδικτυωμάτων με μεταβλητή πυκνότητα πλέγματος. Αυτές οι γεωμετρίες είναι το αποτέλεσμα ανάλυσης με πεπερασμένα στοιχεία και αξιολόγησης πειραματικών δοκιμών (αντοχής, κόπωσης, θερμικής αντοχής, ανάλυσης ιδιομορφών) για συγκεκριμένες εξεταζόμενες περιπτώσεις.

Περισσότερα...
 
Project Concept and Objectives PDF Εκτύπωση E-mail

The main idea and concept of the current proposal is to perform basic research in cellular lattice structures for the production of lightweight structural parts of machine tools. These lattice structures will be produced by additive manufacturing, as a means of directly fabricating a plastic model to be used as the core of Investment Casting molds, for the casting of the metal cellular component, with respect to economic and technological aspects of the manufacturing procedure. The Investment Casting method was selected for the fabrication of the parts because of its advantages, the capability to produce near-net-shape parts with complex geometry, smooth surface and good dimensional accuracy and also because the production volume for the project scope will be very small.

Περισσότερα...
 

Με μια ματιά

ΤΕΙ Αν.Μακεδονίας - Θράκης.  Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  ΣΕ  ΜΕΤΑΒΑΣΗ

"AMLAR - Χωρικές Δικτυωτές Κατασκευές για Ελαφρά Εξαρτήματα Εργαλειομηχανών"

Κωδικός Έργου: 3292. «Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)»

©Copyright 2015 Department of Mechanical Engineering TEI of Kavala.