• ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
Αρχική η Πράξη Μεθοδολογία
Μεθοδολογία Υλοποίησης
Project Concept and Objectives PDF Εκτύπωση E-mail

Modern machine tools have to meet requirements such as accuracy, productivity and reliability. Due to these continuously increasing demands, extremely stiff mechanical systems are implemented with the capability to increase the damping ratio during machining. As a consequence, the masses of the machine structure have to be increased. Here, the majority of the component mass serves the dynamic stiffness, whereas a fractional part performs kinematic tasks. The high amount of masses, in turn, requires motors with high torque output, which are able to increase the forces needed during acceleration and deceleration. Therefore, high-energy consumption and costs arise.

Περισσότερα...
 
Technological State-of-the-Art PDF Εκτύπωση E-mail

A. Cellular Materials & Lattice structures: Cellular materials include foams, honeycombs, lattices, and similar constructions. Ordered cellular materials, such as honeycombs and lattices, have superior mechanical properties, including energy absorption, strength, and stiffness (Gibson & Ashby, 1997). The largest limitation of stochastic cellular structures is the lack of freedom given to the designer with regards to the topology of the mesostructure (Evans et al., 2001).

In the past 15 years, the area of lattice materials has received considerable attention due to their inherent advantages over foams in providing light, stiff, and strong materials (Ashby et al., 2000). Lattice structures tend to have geometry variations in three dimensions. As Deshpande, et. al. (2001) point out, the strength of foams scales as ρ = 1.5, whereas lattice structure strength scales as ρ, where ρ is the volumetric density of the material. As a result, lattices with a ρ = 0.1 are about 3 times stronger than a typical foam. The strength differences lie in the nature of material deformation: the foam is governed by cell wall bending, while lattice elements stretch and compress.

Περισσότερα...
 
Beyond the State-of-the-Art PDF Εκτύπωση E-mail

The proposed project will advance the current state-of-the-art in the following sectors:

A. Cellular materials & Lattice structures: The project contribution will be in two directions. The first direction will be towards a systematic evaluation of existing designs concerning their suitability for use in machine tool building, beyond the current theoretical approach. The second one will be towards to the development, design & evaluation of totally new lattice models, archetypes, geometries and topologies. These new designs will be developed taking into account the machine tools requirements, thus best fitted for this purpose, in contrast with existing designs that have been used for other sectors of industry. Furthermore, within the project's frames, a number of machine tool parts will be modeled in lattice form, thus producing a set of useful practical case studies beyond the current state-of-the-art.

Περισσότερα...
 
References - Bibliography PDF Εκτύπωση E-mail

[1] Gervasi, V. R., Milkowski, L. M., Canino, J. V, & Zick, R. J., Applications and Simplified CAD Representation, Proceedings of the 10th Solid Freeform Fabrication Symposium, 1999, Austin, USA, pp. 571–582.
[2] Heidrich, J. R., Gervasi, V., & Kumpaty, S. (n.d.)., Synthesis of a compact tetralattice heat exchanger using solid freeform fabrication and comparison testing against a tube heat exchanger, Proceedings of 12th Solid Freeform Fabrication Symposium, 2001, Austin, Texas, pp. 567–575.
[3] Wang, H., Chen, Y., & Rosen, D. W. (2005). A Hybrid Geometric Modeling Method for Large Scale Conformal Cellular Structures. Volume 3: 25th Computers and Information in Engineering Conference, Parts A and B, 2005, 421–427. doi:10.1115/DETC2005-85366
[4] Rosen, D., Johnston, S., & Reed, M. (2006). Design of general lattice structures for lightweight and compliance applications. Proceedings of Rapid Manufacturing Conference, Loughborough University, July 5-6, pp. 1-14.

Περισσότερα...
 


Με μια ματιά

ΤΕΙ Αν.Μακεδονίας - Θράκης.  Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  ΣΕ  ΜΕΤΑΒΑΣΗ

"AMLAR - Χωρικές Δικτυωτές Κατασκευές για Ελαφρά Εξαρτήματα Εργαλειομηχανών"

Κωδικός Έργου: 3292. «Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)»

©Copyright 2015 Department of Mechanical Engineering TEI of Kavala.