• ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
Αρχική η Πράξη Παραδοτέα
Τα Παραδοτέα της Πράξης


WP01 Δημιουργία Χωροδικτυωμάτων PDF Εκτύπωση E-mail

WP01 Δημιουργία Χωροδικτυωμάτων Lattice Generation – LAGEN

 • Έκθεση επισκόπησης της βιβλιογραφίας.
 • Σχέδια και μορφές πλεγμάτων και μοναδιαίες κυψελλίδες. χωροδικτυωμάτων σε μορφή ψηφιακών αρχείων 3D CAD.
 • Έκθεση αξιολόγησης των χωροδικτυωμάτων, με αναφορά και αξιολόγηση τη διαδικασία δημιουργίας των ψηφιακών αρχείων CAD των χωροδικτυωμάτων.
 • Χαρτοφυλάκιο των μοντέλων χωροδικτυωμάτων σε ψηφιακή βάση δεδομένων, που θα συμπεριέχει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σε προσβάσιμη μορφή με δυνατότητες αναζήτησης.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα παραδοτέα κάνοντας κλικ εδώ
(Λόγω μεγάλου μεγέθους του αρχείου δεν συνίσταται η μεταφόρτωσή του από φορητές συσκευές και μέσω σύνδεσης 3G-4G)


 
WP02 Βελτιστοποίηση σχεδιασμού PDF Εκτύπωση E-mail

WP02 Βελτιστοποίηση σχεδιασμού Design Optimisation – DESOPT

 • Έκθεση επιλογής περιπτώσεων μελέτης που θα συνοψίζει στα επιλεγμένα μέρη εργαλειομηχανών.
 • Σχεδίαση σε 3D CAD μορφή των επιλεγμένων μερών εργαλειομηχανών.
 • Σχεδίαση σε 3D CAD μορφή των επιλεγμένων τεμαχίων με χωροδικτυώματα
 • Πρακτικά του εκπαιδευτικού σεμιναρίου για κατεργασίες
 • Βελτιστοποιημένα 3D CAD στερεά μοντέλα των μερών εργαλειομηχανών
 • Λογισμικό ή αλγόριθμος για την βελτιστοποίηση της γεωμετρίας χωροδικτυώματος

Μπορείτε να κατεβάσετε τα παραδοτέα κάνοντας κλικ εδώ
(Λόγω μεγάλου μεγέθους του αρχείου δεν συνίσταται η μεταφόρτωσή του από φορητές συσκευές και μέσω σύνδεσης 3G-4G)

 
WP03 Κατεργασίες των κατασκευών PDF Εκτύπωση E-mail

WP03 Κατεργασίες των κατασκευών Structures Manufacturing – STRUMAN

 • Προκαταρκτική μελέτη σχετικά με την αποτίμηση δυνατοτήτων κατεργαστικότητας των μοντέλων χωροδικτυώματος που εξελίχθηκαν στις ενότητες WP01 & WP02
 • Μελέτη βελτιστοποίησης των παραμέτρων κατεργασίας της ταχείας προτυποποίησης για την παραγωγή αντικειμένων με δομή χωροδικτυωμάτων.
 • Μοντέλα αντικειμένων με δομή χωροδικτυώματος που παράχθηκαν με ταχεία προτυποποίηση
 • Μοντέλα των μερών της εργαλειομηχανής με δομή χωροδικτυώματος σε εργαστηριακή κλίμακα και σε πραγματική κλίμακα όπου είναι δυνατόν.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα παραδοτέα κάνοντας κλικ εδώ
(Λόγω μεγάλου μεγέθους του αρχείου δεν συνίσταται η μεταφόρτωσή του από φορητές συσκευές και μέσω σύνδεσης 3G-4G)

 
WP04 Δοκιμές αντικειμένων PDF Εκτύπωση E-mail

WP04 Δοκιμές αντικειμένων Objects Testing – SIMTEST

 • Τεχνική έκθεση για τις in-situ συνθήκες φόρτισης των βελτιστοποιημένων μοντέλων που εξελίχθηκαν στο WP02
 • Έκθεση χαρακτηρισμού υλικών που θα περιγράφει τη μικρο- και μεσοκλίμακας ανάλυση των δοκιμίων για τις αντίστοιχες συνθήκες κατασκευής των περιπτώσεων μελέτης
 • Έκθεση για τη μηχανική αντοχή που θα περιγράφει τα πειράματα αντοχή των δοκιμίων (εφελκυσμός, θλίψη, κάμψη, διάτμηση, κρούση).
 • Έκθεση για την ανάλυση ιδιομορφών που θα περιγράφει τις περιπτώσεις δοκιμίων που προσομοιώθηκαν και τα αντίστοιχα πειραματικά δεδομένα.
 • Έκθεση αξιολόγησης της αντοχής σε κόπωση όπου θα περιγράφονται οι περιπτώσεις που προσομοιώθηκαν
 • Έκθεση ανάλυσης θερμικών φορτίσεων όπου θα περιγράφονται οι περιπτώσεις που προσομοιώθηκαν
 • Έκθεση για την απόδοση σε κοπή όπου θα περιγράφεται η επιροή κάθε ενός από τα δοκίμια με δομή πλέγματος που χρησιμοποιήθηκαν στον όγκο παραγόμενων τεμαχίων.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα παραδοτέα κάνοντας κλικ εδώ
(Λόγω μεγάλου μεγέθους του αρχείου δεν συνίσταται η μεταφόρτωσή του από φορητές συσκευές και μέσω σύνδεσης 3G-4G)

 
WP05 Επισκόπηση έρευνας PDF Εκτύπωση E-mail

WP05 Επισκόπηση έρευνας Research Review – REVI

 • Έκθεση αποτελεσμάτων της έρευνας.
 • Έκθεση ποιοτικού ελέγχου των αποτελεσμάτων.
 • Έκθεση αξιολόγησης των περιορισμών της μεθόδου σχεδιασμού CAD, της διαδικασίας βελτιστοποίησης και της διαδικασίας κατασκευής των δομών πλέγματος.
 • Έκθεση αξιολόγησης της προόδου κατά το επίπεδο ετοιμότητας της προτεινόμενης τεχνολογίας .
 • Έκθεση αξιολόγησης του δυναμικού των τεχνολογιών που θα αναπτυχθούν σε περαιτέρω επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας.
 • Διάχυση αποτελεσμάτων. Ιστοσελίδα του έργου, συνέδριο παρουσίασης αποτελεσμάτων και ενημερωτικό δελτίο που θα σταλεί σε παραλήπτες σε όλο τον κόσμο.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα παραδοτέα κάνοντας κλικ εδώ
(Λόγω μεγάλου μεγέθους του αρχείου δεν συνίσταται η μεταφόρτωσή του από φορητές συσκευές και μέσω σύνδεσης 3G-4G)

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
Καθ. Ηλίας Σαράφης - ΤΕΙ ΑΜΘ

 


Με μια ματιά

ΤΕΙ Αν.Μακεδονίας - Θράκης.  Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  ΣΕ  ΜΕΤΑΒΑΣΗ

"AMLAR - Χωρικές Δικτυωτές Κατασκευές για Ελαφρά Εξαρτήματα Εργαλειομηχανών"

Κωδικός Έργου: 3292. «Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)»

©Copyright 2015 Department of Mechanical Engineering TEI of Kavala.