Γενικές Προοπτικές

 

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος διαθέτουν  όλα τα απαραίτητα προσόντα για να διεκδικήσουν με αξιώσεις υπεύθυνες θέσεις σύμβουλου μηχανικού σε φορείς είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα, που ασχολούνται με υλοποίηση τεχνικών έργων, σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής, τόσο στη βιομηχανία αλλά και σε κατασκευαστικές εταιρείες.

 

Τι είναι ένας Σύμβουλος - Μηχανικός;

 

Οι μηχανικοί σε εταιρείες παροχής συμβουλών μηχανικού προέρχονται από σχεδόν κάθε ειδικότητα και κλάδο σχετικό με το Engineering. Οι μηχανικοί αυτοί αναφέρονται συχνά ως Σύμβουλοι - Μηχανικοί και συμμετέχουν σε ομάδες έργων για να βοηθήσουν την συνεργαζόμενη επιχείρηση να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες της.

Οι αρμοδιότητες ενός Σύμβουλου - Μηχανικού στο πλαίσιο των έργων, μπορούν να κυμαίνονται από καθαρά επιστημονικούς ή τεχνικούς ρόλους μέχρι συντονιστικούς ή διευθυντικούς ρόλους και συνδυασμούς τους, ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος του έργου.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι Σύμβουλοι - Μηχανικοί θα βρεθούν σε θέσεις συντονισμού των προσπαθειών και των δραστηριοτήτων άλλων μελών της ομάδας έργων, συμπεριλαμβανομένων άλλων επιστημονικών κλάδων και ειδικοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παράδοση των έργων.

Άλλοι Σύμβουλοι – Μηχανικοί, μετά από σχετική εμπειρία, ασχολούνται εξ ολοκλήρου με εξειδικευμένα θέματα, στο πλαίσιο της εμπειρογνωμοσύνης τους (Experts Consultants). Αυτό παρέχει μια μεγάλη ποικιλία ευκαιριών για τους μηχανικούς που εργάζονται ως υπάλληλοι, ή παρέχουν μέσω της δικής τους επιχείρησης, υπηρεσίες Συμβούλων – Μηχανικών.

 

 Υποψήφιοι

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Μηχανικούς Πανεπιστημίων και ΤΕΙ και λοιπών ειδικοτήτων θετικής - τεχνολογικής κατεύθυνσης της ημεδαπής και αλλοδαπής. Η χρονική του διάρκεια είναι τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης και παρέχει εξειδίκευση σε Επιχειρησιακή Συμβουλευτική Μηχανική.

 

CEO MSc ΤΕΙ ΑΜΘ (Καβάλας) , Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα | 2510462230 | ceomsc@teiemt.gr