Υποχρεωτικά Μαθήματα A' Εξαμήνου

 

Τα παρακάτω μαθήματα διεξάγονται στο Α' εξάμηνο κάθε Ακαδημαϊκού Έτους:

 

Κωδικός - Τίτλος

CEΟ110 - Διαχείριση Έργου και Λειτουργιών - 6 ECTS

(Οperation and Project Management)


CEΟ120 - Σχεδιασμός & Αναλυτική Μηχανική - 6 ECTS

(Design and Detailed Engineering)

 

CEΟ130 - Ερευνητική Μεθοδολογία - 6 ECTS

(Research Methods)


CN140 - Ομαδική Εργασία Α - 12 ECTS

(Group Project 1)

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

 

Δείτε αναλυτικό περιεχόμενο των μαθημάτων εδώ

 

 

CEO MSc ΤΕΙ ΑΜΘ (Καβάλας) , Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα | 2510462230 | ceomsc@teiemt.gr