Παρακολούθηση

 

Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, στη συμμετοχή τους σε εργαστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις πράξης, καθώς και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε οκτώ (8), εκ των οποίων και τα οκτώ είναι υποχρεωτικά.

 

Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε.  απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.

 

Η χρονική διάρκεια σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα σε περίπτωση πλήρους παρακολούθησης, εκ των οποίων στα  δύο πρώτα απαιτείται παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και στο τρίτο εκπονείται μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Η εκπαιδευτική διαδικασία κάθε μαθήματος περιλαμβάνει:

 

  • Διαλέξεις σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, σε χώρους διδασκαλίας του ΤΕΙ ΑΜΘ.

  • Ατομικές και ομαδικές εργασίες που εκπονούνται υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη καθηγητή

  • Ηλεκτρονικές διαδικασίες εκπαίδευσης από απόσταση, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας.

 

 

Μερική Φοίτηση

 

Παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης, η οποία απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους. Η Μερική Φοίτηση διαρκεί 6 εξάμηνα. Σε κάθε εξάμηνο φοίτησης γίνεται επιλογή από τα μαθήματα του Χειμερινού ή του Εαρινού Εξαμήνου ώστε ο φόρτος φοίτησης να μην ξεπερνά τις 16 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Η Διπλωματική Εργασία – Master Thesis (CEΟ310) διαρκεί 2 εξάμηνα.

 

CEO MSc ΤΕΙ ΑΜΘ (Καβάλας) , Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα | 2510462230 | ceomsc@teiemt.gr