Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των 1800 ευρώ για το σύνολο των 3 εξαμήνων φοίτησης και καταβάλλεται από τους φοιτητές ως ακολούθως:

 

  • Εγγραφή του φοιτητή: 300 ευρώ

 

  • Τέλος 1ου εξαμήνου: 750 ευρώ

 

  • Τέλος 2ου εξαμήνου: 750 ευρώ

CEO MSc ΤΕΙ ΑΜΘ (Καβάλας) , Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα | 2510462230 | ceomsc@teiemt.gr