Γενικά Μαθήματα του Τμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Καβάλας


  • Χρήσιμοι Πίνακες με Μετατροπές Μονάδων

  • Πληροφορίες Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών
  • Ασκήσεις Βιβλίου "Τεχνικό Σχέδιο με AutoCAD".

    Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, καθώς και σε Μηχανικούς ή σχεδιαστές που θέλουν να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, δημιουργώντας τα σχέδιά τους στο δημοφιλές πρόγραμμα AutoCad. Είναι δομημένο σε απλά αυτοτελή μαθήματα και καλύπτει θέματα, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Πολιτικών, Αρχιτεκτόνων κλπ. Περιλαμβάνει CD με υλικό διδασκαλίας. Καλύπτει και την έκδοση 2009.
    http://drawacad.blogspot.com/