Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές
(ΜΧ640Κ)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

Ανυψωτικά και μεταφορικά συστήματα: περιγραφή, ανάλυση, σύνθεση και χρήση αυτών. Γενικές αρχές σχεδιασμού. Τυποποίηση και υπολογισμοί επιμέρους στοιχείων. Παράμετροι λειτουργίας. Συστήματα κατακόρυφης μεταφοράς. Λύση ασκήσεων πράξης στην τάξη και στο σπίτι.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key