Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές
(ΜΧ640Κ)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Ανυψωτικά και μεταφορικά συστήματα: περιγραφή, ανάλυση, σύνθεση και χρήση αυτών. Γενικές αρχές σχεδιασμού. Τυποποίηση και υπολογισμοί επιμέρους στοιχείων. Παράμετροι λειτουργίας. Συστήματα κατακόρυφης μεταφοράς. Λύση ασκήσεων πράξης στην τάξη και στο σπίτι.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής