Ολική Ποιότητα – Στατιστικός Έλεγχος
(ΜΧ75Α0)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της Ολικής Ποιότητας και του Στατιστικού Ελέγχου, να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και την χρήση Εργαλείων Ποιότητας.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής