Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ)
(ΜΧ6100)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την θεωρία των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου και την διαδικασία μαθηματικής περιγραφής των συστημάτων, μελέτης της συμπεριφοράς τους και σχεδίασης ελεγκτών για βελτίωση αυτής της συμπεριφοράς.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής