Σχεδίαση µε Η/Υ
(MX4400)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της μηχανολογικής σχεδίασης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με πακέτα λογισμικού σχεδίασης.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες