Μέθ. Υπολ. Κατασκ. µε Η/Υ (3D Μοντελ.)
(ΜΧ7100)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της στερεάς τρισδιάστατης (3Δ) μοντελοποίησης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και πως αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υπολογισμούς μηχανολογικών κατασκευών.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής