Μηχανουργική Τεχνολογία
(Μηχανουργική Τεχνολογία (ΜΧ3600))

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση τεχνολογικών γνώσεων της επιστήμης της μηχανουργικής τεχνολογίας.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες