Βιβλίο - Τεχνικό Σχέδιο με Η-Υ
(ACAD-BOOK)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Ασκήσεις Βιβλίου "Τεχνικό Σχέδιο με AutoCAD".

Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, καθώς και σε Μηχανικούς ή σχεδιαστές που θέλουν να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, δημιουργώντας τα σχέδιά τους στο δημοφιλές πρόγραμμα AutoCad. Είναι δομημένο σε απλά αυτοτελή μαθήματα και καλύπτει θέματα, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Πολιτικών, Αρχιτεκτόνων κλπ. Περιλαμβάνει CD με υλικό διδασκαλίας. Καλύπτει και την έκδοση 2009.
http://drawacad.blogspot.com/

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής