Οργ/ση, Προγρ. & Ανάλ. Παραγωγ. Συστημ.
(ΜΧ5200)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες, αρχές και λειτουργίες που εκτελούνται στα διάφορα παραγωγικά συστήματα που απαντώνται στη βιομηχανία και να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με το σχεδιασμό τους, την ανάλυση της λειτουργίας τους, τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων τους και γενικότερα την οργάνωσή τους.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες