Τεχνική Μηχανική
(ΜΧ1200)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες της Τεχνικής Μηχανικής ξεκινώντας από τη μελέτη του απόλυτα στερεού σώματος καθώς και τη μελέτη των ισοστατικών φορέων έτσι ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν στη συνέχεια τα αντικείμενα της Αντοχής των Υλικών και δημιουργώντας έτσι το πλή-ρες υπόβαθρο για την επιτυχή διαπραγμάτευση των διαφόρων θεμάτων της Μηχανολογίας.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής