Σχεδιασμός Κατασκευών
(ΜΧ620Κ)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια του Σχεδιασμού των Κατασκευών, να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με την μεθοδολογία που πρέπει να εφαρμόσουν και να αναπτύξουν στην εύρεση διαφόρων λύσεων για ένα κατασκευαστικό πρόβλημα και στην επιλογή της βέλτιστης από αυτές.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες