Συστήματα Ευφυούς Ελέγχου & Ρομποτική
(ΜΧ740Κ)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια των βιομηχανικών αυτοματισμών και συστημάτων ευφυούς ελέγχου με έμφαση σε εφαρμογές ρομποτικής.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής