Ενεργ. Έλεγχος - Επιθεώρηση Κτιρίων
(ΜΧ730Ε)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Σκοπός του μαθήματος είναι να αφομοιώσουν οι φοιτητές τις έννοιες της ορθολογικής Ενεργειακής Διαχείρισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας, να μπορούν να πραγματοποιήσουν ενεργειακές επιθεωρήσεις και να είναι σε θέση να προτείνουν και μελετήσουν μέτρα βελτιστοποίησης της ενεργειακής διαχείρισης σε υφιστάμενα και νέα κτίρια.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες