Τεχνολογία Καυσίμων - Συστήματα Καύσης
(ΜΧ740Ε)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έwοια της καύσης με διάφορα καύσιμα (στερεά, υγρά, αέρια), να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με τη διαδικασία εγκατάστασης ενός καυστήρα σε λέβητα κεντρικής θέρμανσης, τη ρύθμιση για την καλή λειτουργία και τον έλεγχο του βαθμού απόδοσης του συστήματος καυστήρα - λέβητα.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες