Βιομηχ. Εγκατ. - Δίκτ./Προστασ./Συντήρηση
(ΜΧ720Κ)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, και να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με την μελέτη, την κατασκευή και την συντήρηση ενεργειακών, χημικών και άλλων βιομηχανικών μονάδων.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής