Μεταλλικές Κατασκεύες
(ΜΧ730Κ)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια των Μεταλλικών Κατασκευών, να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με τη μελέτη και τον υπολογισμό των Μεταλλικών Κατασκευών της πράξης.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες