Επιχειρηματικότητα
(ΜΧ75Γ0)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της Επιχειρηματικότητας, να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη διάκριση των διαφόρων μορφών των επιχειρήσεων και το νομικό καθεστώς που επικρατεί στην Ελλάδα, να μπορούν να κατανοούν και να υλοποιούν ένα σχέδιο επένδυσης και τέλος να γνωρίζουν για τα κίνητρα δημιουργίας νέων επιχειρήσεων μέσω των εγχώριων και των κοινοτικών επενδυτικών προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες