Διαχ/ση & Επεξεργ. Στερεών Αποβλήτων
(ΜΧ76ΑΕ)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώσεις σχετικές: με τα διάφορα είδη στερεών αποβλήτων, την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα, τα πλαίσια διαχείρισης, τις δυνατότητες επεξεργασίας τους και το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα και την ΕΕ.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες