Εφαρμογές Αεροδυναμικής
(ΜΧ76ΒΕ)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές την έννοια της Αεροδυναμικής και τις εφαρμογές της ως ειδικό μέρος της Μηχανικής των Ρευστών (εργαζόμενο μέσο ο ατμοσφαιρικός αέρας), να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών που θα οδηγήσουν στην εξοικείωσή τους με τις εφαρμογές της Αεροδυναμικής.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής