Εφαρμογές Αεροδυναμικής
(ΜΧ76ΒΕ)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές την έννοια της Αεροδυναμικής και τις εφαρμογές της ως ειδικό μέρος της Μηχανικής των Ρευστών (εργαζόμενο μέσο ο ατμοσφαιρικός αέρας), να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών που θα οδηγήσουν στην εξοικείωσή τους με τις εφαρμογές της Αεροδυναμικής.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key