Συστήμ. Κατεργασιών - Εφαρμ./Σχεδιασμός
(ΜΧ76ΒΚ)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τις βασικές έννοιες, την δομή και τους κύριους τύπους Συστημάτων Κατεργασιών όπως και η απόκτηση δεξιοτήτων σχετικά με την χρήση προγραμμάτων CAD/CAM/CAE.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής