Ήπιες Μορφές Ενέργειας
(ΜΧ530Ε)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Η ανάπτυξη βασικής θεωρητικής υποδομής της ηλιακής τεχνολογίας για το σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση διαφόρων ηλιοθερμικών και ηλιοηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες