Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις-Εγκαταστάσεις Φυσ. Αερίου
(ΜΧ530Κ)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες


Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές την έννοια κάθε μίας από μία ειδική κατηγορία Μηχ. Ε. και να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με την εκπόνηση μελέτης (σχεδίαση και διαστασιολόγηση) και την επίβλεψη της κα-τασκευής μίας ειδικής μηχανολογικής εγκατάστασης (εκ των μηχανολογικών εγκαταστάσεων που έχουν ειδικά κατηγορι-οποιηθεί με κριτήριο την μεταφορά, διαχείριση ή αποθήκευση υγρών ή αέριων παροχών).

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες