Στοιχεία Μηχανών ΙΙ
(ΜΧ55Β0)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες


Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην αναγνώριση, ανάλυση και υπολογισµό µεµονωµένων εξαρτηµάτων (στοιχείων) µετάδοσης κίνησης, όπως οδοντωτών τροχών και ιµάντων. Υπολογισµός και έλεγχος αντοχής, αναγνώριση καταπονήσεων. Υπολογισµός µετάδοσης κίνησης, µελέτη περιπτώσεων π.χ. ιµαντοκίνηση.


Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες