Πραγματογνωμοσύνες
(ΜΧ56Β0)

 This course allows guest users to enter

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια του Πραγματογνώμονα, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την διεξαγωγή και την σύνταξη μιας Πραγματογνωμοσύνης.

This course allows guest users to enter