Πραγματογνωμοσύνες
(ΜΧ56Β0)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια του Πραγματογνώμονα, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την διεξαγωγή και την σύνταξη μιας Πραγματογνωμοσύνης.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες