Τεχνοοικονομική Ανάλυση & Προγραμματισμός Έργων
(ΜΧ65Β0)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες και αρχές της οικονομικής επιστήμης που χρησιμοποιούν οι μηχανικοί για την τεχνικο-οικονομική ανάλυση έργων και επενδύσεων καθώς και τις βασικές αρχές του προγραμματισμού της εκτέλεσης έργων. .

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες