Αυτοματισμός & Προγραμματισμός Εργαλειομηχανών
(ΜΧ630Κ)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής


Θεωρία: Ιστορικό ανάπτυξης της τεχνολογίας αριθμητικού ελέγχου. Υλοποίηση βηματικής κίνησης με βηματικούς κινητήρες και σερβομηχανισμούς. Τυπικά δομικά στοιχεία NC εργαλειομηχανών. Μέθοδοι παρεμβολής συντεταγμένων για τη ψηφιακή καθοδήγηση εργαλειομηχανών (γραμμική παρεμβολή, κυκλική παρεμβολή, επιφανειακή παρεμβολή). Έλεγχος ακρίβειας εργαλειομηχανών. Εργαλειομηχανές αριθμητικού ελέγχου διαμόρφωσης και αποβολής υλικού. Αυτοματισμός με χρήση υπολογιστή (NC, CNC, DNC, προσαρμοστικός έλεγχος). Προγραμματισμός εργαλειομηχανών με το χέρι και με υπολογιστή.

Εργαστήριο: Εξοικείωση με των χειρισμό των μονάδων ελέγχου των CNC εργαλειομηχανών. Δημιουργία κώδικα για την κατασκευή μηχανουργικών αντικειμένων. Αποσφαλμάτωση κώδικα με διαδικασία προσομοίωσης. Προγραμματισμός CNC εργαλειομηχανών με διαδικασία αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Εξοικείωση με εντολές παρεμβολής (γραμμικής, κυκλικής κλπ), με κύκλους κατεργασίας και γενικότερα με σύνθετες διαδικασίες ελέγχου CNC εργαλειομηχανών.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής