Ατμολέβητες & Ατμοστρόβιλοι - Αεριοστρόβιλοι
(ΜΧ620Ε)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Βασικός στόχος αποτελεί η κατανόηση του σχεδιασμού και της λειτουργίας των βιομηχανικών ατμολεβήτων, ατμοστροβίλων, αεριοστροβίλων και κατ’ επέκταση των ατμοηλεκτρικών σταθμών, καθώς και των παρελκόμενων στοιχείων, συσκευών και συστημάτων τους.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες