Ενεργειακή Διαχείριση Ανανεώσιμων Πόρων
(ΜΧ630Ε)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες


Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της ορθολογικής διαχείρισης των ανανεώσιμων πόρων , να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αντιλαμβάνονται τις τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους της εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πόρων, ώστε να είναι σε θέση να υπολογίζουν συστήματα εκμετάλλευσης τους.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες