Μηχανολογικό Σχέδιο Ι
(ΜΧ1400)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές την έννοια του μηχανολογικού σχεδίου, να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης μέσω μίας γραφική παράστασης της μορφής ενός εξαρτήματος, εργαλεί-ου ή μηχανήματος, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες τυποποίησης Μηχανολογικού σχεδίου (DIN), έτσι ώστε να είναι πλήρως κατανοητό από κάθε άλλο μηχανολόγο αναγνώστη του σχεδίου.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες