Χημική Τεχνολογία
(ΜΧ1500)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της Χημικής Τεχνολογίας, να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με α) διεργασίες και μεθόδους μετατροπής των πρώτων υλών σε χρήσιμα προϊόντα, β) τη τεχνολογία παραγωγής και ανάλυσης μηχανολογικών κατασκευαστικών υλικών (μέταλλα, πλαστικά, σύνθετα υλικά) και γ) την εξοικείωση με βασικές θεωρητικές αρχές της χημείας.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες