Εισαγωγή στην Πληροφορική
(ΜΧ1600)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της έννοιας του τεχνολογικού υπόβαθρου του λογισμικού και του υλικού, να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με το να μπορούν να αντιλαμβάνονται την οργάνωση του υπολογιστή για την αποτελεσματική του χρήση μέσα σε έναν οργανισμό. Δυνατότητα χρήσης των πιο συνηθισμένων υπολογιστικών εργαλείων.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες