Μηχανολογικό Εργαστήριο
(ΜΧ2600 )

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια του Μηχανολογικού Εργαστηρίου, να αποκτήσουν θεωρητικό υπόβαθρο γνώσεων σχετικά με τις εργασίες που γίνονται στο Μηχανολογικό Εργαστήριο και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε αυτό.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες