Μαθηματικά Ι
(ΜΧ1100)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της θεωρίας και των βασικών τεχνικών και μεθόδων του Διαφορικού και Ολοκληρωτικού λογισμού μιας μεταβλητής και η απόκτηση δεξιοτήτων στην επίλυση σχετικών προβλημάτων.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες