Υδροδυναμικές Μηχανές
(ΜΧ540Ε)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής


Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις αρχές λειτουργίας των υδροδυναμικών μηχανών, και να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με την επιλογή, τον υπολογισμό, την εγκατάσταση και τον έλεγχο της απόδοσής τους.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής