Υδροδυναμικές Μηχανές
(ΜΧ540Ε)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key


Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις αρχές λειτουργίας των υδροδυναμικών μηχανών, και να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με την επιλογή, τον υπολογισμό, την εγκατάσταση και τον έλεγχο της απόδοσής τους.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key