Μετάδοση Θερμότητας
(ΜΧ3300)

 This course allows guest users to enter


Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της Μετάδοσης Θερμότητας, να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με υπολογισμούς εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής και να αφομοιώσουν βασικές έννοιες χρήσιμες και θεμελιώδεις για την Τεχνολογία της Θέρμανσης και του Κλιματισμού.

This course allows guest users to enter