Ηλεκτροτεχνία - Eφαρμοσμένη Φυσική
(ΜΧ3500)

 This course allows guest users to enter


Η εξοικείωση των σπουδαστών με το ηλεκτρικό ρεύμα και τις ιδιότητες του, καθώς επίσης και με την συμπεριφορά των δια-φόρων στοιχείων σε ένα κύκλωμα το οποίο διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, χρησιμοποιούνται διαλέξεις σε διαφάνειες οι οποίες στην συνέχεια μοιράζονται στους φοιτητές.

This course allows guest users to enter