Ποιοτικός Έλεγχος - Τεχνολογία Υλικών
(MX3400)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη της δομής των υλικών γενικά αλλά και ειδικά αυτών που είναι ενδιαφέροντος μηχανολόγού-μηχανικού ως και η σχέση της δομής με τις μηχανικές ιδιότητες.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής