Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
(ΜΧ75Β0)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξειδίκευση των φοιτητών στη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management) σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς καθώς και στον τομέα των υπηρεσιών κάτω από την ομπρέλα της φιλοσοφίας Ολικής Ποιότητας.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής