Φωτογραφία ΗΛΙΑΣ ΣΑΡΑΦΗΣ
Το νέο σύστημα τηλεκπαίδευσης
από ΗΛΙΑΣ ΣΑΡΑΦΗΣ - Παρασκευή, 4 Μάρτιος 2011, 01:04 μμ
 

Το νέο σύστημα τηλεκπαίδευσης του Τμήματος Μηχανολογίας είναι γεγονός!

Το παλιό σύστημα http://axis.teikav.edu.gr/webclass/ εξακολουθεί να λειτουργεί, αλλά δεν θα υποστηρίζεται πλέον.

Παρακαλούνται οι διδάσκοντες να εγγραφούν στο νέο σύστημα, από τη σελίδα:

http://axis.teikav.edu.gr/moodle/login/signup.php

Και στη συνέχεια να αιτηθούν τη δημιουργία του μαθήματός τους στη σελίδα:

http://axis.teikav.edu.gr/moodle/course/request.php

Να χρησιμοποιούνται οι τίτλοι και οι κωδικοί μαθημάτων της δήλωσης:

http://www.teikav.edu.gr/md/dilosi_pps.pdf

Παρακαλώ να ενημερώσετε τους εξωτερικούς συνεργάτες των εργαστηρίων σας για το νέο σύστημα.

Φιλικά
Δρ. Ηλίας Σαράφης
Αναπληρωτής Καθηγητής