• ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
Αρχική Γενικά Γενικά Άρθρα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.Μακ.-Θράκης
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.Μακ.-Θράκης PDF Εκτύπωση E-mail

Το ΤΕΙ ΑΜ-Θ (Καβάλας) ιδρύθηκε το 1976. Η μορφή που έχει σήμερα είναι το αποτέλεσμα πολλών θεσμικών μεταρρυθμίσεων και μεταβολών. Πρώτα λειτούργησε ως Κέντρο Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕ). Ένα χρόνο μετά ως Κέντρο Ανωτέρας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ). Το 1983 ως Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ). Το 2001 ως Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΤΕΙ). Και από το 2007 ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ).


tei-aero1Αρχικά (’76-’83) το ΚΑΤΕ/ΚΑΤΕΕ είχε 6 Τμήματα, γνωστότερα σήμερα ως τα αρχαία Τμήματα του ΤΕΙ Καβάλας. Το 1985 ιδρύθηκε το 1ο Παράρτημα του ΤΕΙ στη Δράμα όπου εγκαταστάθηκε το Τμήμα Δασοπονίας το οποίο όμως ξεκίνησε να λειτουργεί το 1986. Την ίδια χρονιά ιδρύθηκε και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων το οποίο εντάχθηκε στη ΣΔΟ.

Την περίοδο ’99-’07 προστεθήκαν 4 ακόμη Τμήματα, στο ΤΕΙ Καβάλας, γνωστότερα ως Τμήματα Διεύρυνσης, Με την λειτουργία του δευτέρου Τμήματος στη Δράμα, δηλαδή της Αρχιτεκτονικής Τοπίου (2003), θεσμοθετήθηκε και 3η Σχολή στο ΤΕΙ Καβάλας με την επωνυμία Σχολή Τεχνολογιών Γεωπονίας (ΣΤΕΓ).

Το 2009 ιδρύθηκε και τρίτο Τμήμα στη Δράμα: το Οινολογίας. Το Τμήμα Οινολογίας δεν ανήκει στη ΣΤΕΓ και λειτουργεί ως ανεξάρτητο Τμήμα έως ότου θεσμοθετηθεί η Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής όπου επιστημονικά ανήκει.

Το σημερινό κτίριο του ΤΕΙ Καβάλας είναι αμφιθεατρικής δόμησης,  με απαραμίλλου θέας οπτικό πεδίο προς τον κόλπο της Καβάλας. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1983 και παραδόθηκε οριστικά το 1995.

Το συγκρότημα (campus) καταλαμβάνει έκταση 132.000 m2 με κάλυψη 36.000 m2 από τα οποία 11.000 m2 σε αίθουσες διδασκαλίας 11.000 m2 σε εργαστήρια (ΤΟΛ και Συνεργεία), 11.000 m2 σε 3 φοιτητικές εστίες δυναμικότητας 450 κλινών, και 3.000 m2 στο κτίριο Βιβλιοθήκης.Στο ΤΕΙ Καβάλας λειτουργούν 4 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).

Με εξαίρεση τα νεότερα Τμήματα του ΤΕΙ Καβάλας, Οινολογίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, για τα οποία επίκειται η έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) όλα τα άλλα Τμήματα έχουν θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Το ΤΕΙ Καβάλας είναι 8ο ανάμεσα στα 16 ΤΕΙ και 25ο ανάμεσα στα 50 ΑΕΙ και Κολλέγια της χώρας. Στην παγκόσμια κατάταξη είναι στο πρώτο τρίτο (3.744) των 12.000 καλύτερων Πανεπιστημίων στον κόσμο. Η μέτρηση (μεθοδολογία) είναι σύμφωνα με τους δείκτες της Cybermetrics  Lab και ειδικότερα αυτών που σχετίζονται με την παραγωγή και ακαδημαϊκή δημοσίευση της επιστημονικής γνώσης.

Η εκπαιδευτική διαδικασία στο ΤΕΙ Καβάλας διενεργείται από τα μέλη του ΕΠ (μόνιμοι) τα οποία ιεραρχικά κατανέμονται σε 4 τάξεις: α) Καθηγητής, β) Αναπληρωτής Καθηγητής, γ) Επίκουρος Καθηγητής, και δ) Καθηγητής Εφαρμογών. Τα μέλη του ΕΠ συνεπικουρούνται στο έργο τους από Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες (έκτακτοι), από Τεχνικούς Εργαστηρίων, και από Διοικητικούς Υπαλλήλους.

Το ΤΕΙ Καβάλας δίνει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στην έρευνα και την καινοτομία. Στόχος του Ιδρύματος είναι να εγκαταστήσει αυστηρές διαδικασίες ερευνητικής αριστείας σε όλα τα επίπεδα της ακαδημαϊκής του λειτουργίας. Προς αυτή την κατεύθυνση το ΤΕΙ Καβάλας εκδίδει δύο επιστημονικά περιοδικά στην αγγλική.

Eνα σημαντικό θεσμικό εργαλείο που συνδέει το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΤΕΙ Καβάλας με την έρευνα και την καινοτομία είναι το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΚΤΕ-ΑΜΘ). Το Κέντρο ιδρύθηκε το 2004 και είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), και δραστηριοποιείται σε 7 τομείς: α) Ακτινοβολιών, β) Καυσίμων, γ) Μαρμάρου, δ) Σχεδιασμού Νέων Προϊόντων, ε) Μάρκετινγκ, στ) Πληροφορικής, και ζ) Περιβάλλοντος.

Το έμβλημα του ΤΕΙ Καβάλας είναι ο Τρίποδας των Φιλίππων με πόδια λέοντος και τρεις λαβές οι δύο πλευρικές των οποίων διακοσμούνται με πλοκάμους (σιρίτι) από τρεις δέσμες. Πάνω από τον τρίποδα υπάρχει κλάδος από δάφνη και στο πεδίο δεξιά αυτού πέλεκυς με μακριά λαβή.

 

 
©Copyright 2011 Department of Mechanical Engineering TEI of Kavala.