• ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
Γενική Περιγραφή της Πράξης
Εισαγωγή PDF Εκτύπωση E-mail

Η πρόταση αφορά στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μιας σειράς εικονικών εργαστηρίων εξομοίωσης & προσομοίωσης μηχανολογικών συστημάτων. Τα εικονικά εργαστήρια που θα αναπτυχθούν, θα αφορούν σε συγκεκριμένους και επιλεγμένους τομείς του Τμ. Μηχανολογίας του ΤΕΙ Καβάλας και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας: (α) κατά τη διάρκεια διεξαγωγής εργαστηριακών & πρακτικών ασκήσεων, (β) κατά την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών, (γ) στα πλαίσια λειτουργίας του θεσμοθετημένου Ινστιτούτου Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Καβάλας και (δ) σε μελλοντικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Περισσότερα...
 
Διαλειτουργικότητα PDF Εκτύπωση E-mail

Τα συστήματα θα έχουν τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:

· Κάποια εξ αυτών θα λειτουργούν σε περιβάλλον Εικονικών Μηχανών (Virtualization) σε thin-clients εντός των εργαστηρίων του Τμ. Μηχανολογίας, ενώ τα υπόλοιπα θα λειτουργούν σε δικτυακή (web-based) μορφή μέσω Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services)
· Τα συστήματα που θα λειτουργούν με Virtualization θα είναι διαθέσιμα καθ'όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Ιδρύματος και μάλιστα με εκτεταμένο ωράριο λειτουργίας, ενώ τα συστήματα που θα βασίζονται σε Web Services θα είναι διαθέσιμα συνεχώς, όλο το έτος.
· Θα έχουν τη δυνατότητα αποστολής GSM & Bluetooth Messages σε κινητά τηλέφωνα για πληροφόρηση και ενημέρωση των χρηστών, κυρίως αναφορικά με τη διαχείριση του συστήματος (π.χ. αποστολή κωδικών χρήσης, ενημέρωση για διαθεσιμότητα, alerting διαχειριστών για δυσλειτουργίες και βλάβες κτλ.)

Περισσότερα...
 

Με μια ματιά

ΤΕΙ Αν.Μακεδονίας - Θράκης.  Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση". "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια"
Κωδικός ΟΠΣ της Πράξης: 304282. «Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)»

©Copyright 2011 Department of Mechanical Engineering TEI of Kavala.